โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


ติดต่อโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740

เว็บไซต์โรงเรียน http://www.bkpschool.ac.th

อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม | Banklang Pitthayakom School

แผนที่

;

 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th