โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

 

สีประจำโรงเรียน เขียว-เหลือง

 

มาร์ชบ้านกลางพิทยาคม

บ้านกลางพิทยาคม ชื่นชมหลักการในปรัชญา
สร้างสรรค์ถิ่นการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
บ้านเราวิทยาการ สืบสารหลักธรรมในกมล
ศักดิ์ศรีสิ่งมีเหตุผล เขียวเหลืองทุกคนจำมั่นซึ้งหทัย
*รอบเราล้วนปฏิมา รักษาเราศรัทธาน้อมไหว้
รักษ์ถิ่นเขาลำเนาไพร รักกันไว้เทิดทูนไว้สถาบัน
ศิษย์ครูรักรู้จิตใจ อยู่ไหนส่งดวงใจผูกพัน
พี่น้องจิตปองจองขวัญ *บ้านกลางเรานั้นคือสวรรค์ในถิ่นไพรรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th