โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 

กลุ่มสาระศิลปะ

นางพรชนก รักษาพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

---------------------------------------------------------------------------------------

นายสัญชัย ทรงเจริญ
ครู คศ.1

---------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวชินานาง วงศ์หิรัญ
ครูผู้ช่วย

---------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียว
พนักงานราชการ

---------------------------------------------------------------------------------------รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th