โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.โอรส นันทเมธีธิปพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------

นางสาวสายสุนีย์ บัวแก้ว
ครู คศ.2

-------------------------------------------------------------------------

นายนิรวิทธ์ นกพึ่ง
ครูผู้ช่วย

-------------------------------------------------------------------------

 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th