โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุวิมล นุ่มเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-------------------------------------------------------------------------

นายนิมิตร คัชมาตย์
ครู คศ.2

-------------------------------------------------------------------------

 

นายปิยะพงค์ ไชยแว่นตา
ครูผู้ช่วย

-------------------------------------------------------------------------

 

นางสาวปาริชาติ คำภาแก้ว
ครูอัตราจ้าง

-------------------------------------------------------------------------รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th