โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางวิลัยภรณ์ มั่นระวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------

นางนิภาพร หนูภา
ครู คศ.3

-------------------------------------------------------------------------

นายสายัณ ไทยทอง
ครู คศ.2

-------------------------------------------------------------------------

นางศิริพร ชัยชมภู
ครู คศ.1

-------------------------------------------------------------------------

นางสาวภัทรวดี วัดทอง
ครู คศ.1

-------------------------------------------------------------------------

 

 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th