หน้าเเรก ความหมาย ที่มาเเละความสำคัญ วิธีการใช้ ผู้จัดทำ
หมวดเครื่องใช้
หมวดร่างกาย
หมวดอาหาร
หมวดเครือญาติ
หมวดกิริยา

 

รวมคําราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ ทั้ง คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้
คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์หมวดอาหาร
คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คําราชาศัพท์หมวดกริยาที่ควรรู้มีอะไรบ้าง
ตามไปดู คำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ กันเลย
สำหรับใครที่เคยดูรายการข่าวพระราชสำนักหรืออ่านนวนิยาย
ซึ่งประกอบด้วยตัวละครที่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครอง
อาณาจักรรวมถึงเชื้อพระวงศ์ตามลำดับขั้นทั้งหลาย
แต่บางครั้งยังรู้สึกสับสนเมื่อพบกับคำราชาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
โดยเฉพาะคำศัพท์บางคำที่มีตัวสะกดคล้ายคลึงกัน
หรือออกเสียงใกล้เคียงกันและเพื่อเป็นตัวช่วยให้ทุกคนได้รู้จัก
กับคำราชาศัพท์ที่อาจพบเจอได้บ่อยครั้ง
วันนี้เราจึงนำคำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ มาฝากกันค่ะ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเราจึงจัดเรียงคำราชาศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่
โดยมีทั้งคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย
คําราชาศัพท์หมวดอาหารคําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์มากมาย