โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คลิกรายละเอียด
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

  • วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 นายสมเพชร ทรัพย์สิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและ ดร.ชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ ผู้อำนวยการ นำคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จังหวัดกาญจบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งความดี ที่ส่งเสริมการมีงานทำ โดยมีนายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิยาคมและคณะครูให้การต้อนรับ แล้วเดินทางต่อไปยังเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อฟังคำบรรยายและชมวิดีทัศน์การผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วตอนเย็นร่วมกิจกรรมพิธีมุทิตาจิตครูกมลทิพย์

  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ได้ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาให้ทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของระบบการศึกษา และสมรรถนะของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับของชาติเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และมีศึกษานิเทศก์ สพม. 39 มาตรวจสอบความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้

 

  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ได้ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาให้ทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของระบบการศึกษา และสมรรถนะของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับของชาติเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และมีศึกษานิเทศก์ สพม. 39 มาตรวจสอบความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom